Skip links
Webbutveckling

Hemsida till företag verksamt inom entreprenadbranschen

Lindikon arbetar med hjälp av en tät dialog, tydliga processer och digitala hjälpmedel minskar dom risken med överskridna budgetar och försenade tidplaner för byggherrar.

Vi fick i uppdrag att ta fram en hemsida åt Lindikon som skulle vara tydlig för olika typer av kunder och därför byggdes det 3 hemsidor i en hemsida. Hela hemsidan är uppbyggd i WordPress så att kunden själv kan uppdatera innehållet enkelt.

Kund

Lindikon

Utforska
Dra